Familie Geert Vandenbussche - Sofie Vanpeperstraete
1909 Elie De
Baene en Louise
Heughebaert
huwen. Zij
worden de eerste
van vier
generaties op
deze hoeve.
Louise overlijdt
al in 1913, 8
1916 Elie De Baene hertrouwt met Estelle
dagen na de
David, een nicht van Louise. Ze zouden
geboorte van het
liefst 16 kinderen krijgen, maar enkel de
derde kind.
jongste zoon Jozef bleef in leven. Hier
poseren Elie en Estelle aan de voordeur van
hun hoeve, met Maria, Irène en Ida, de drie
kinderen uit Elie's eerste huwelijk.
1940 Ida De Baene huwt met
Hippolyte Vandenbussche uit
Haringe. Zij worden de nieuwe
uitbaters van de hoeve.
1953 Ida De
Baene met haar
4 kinderen. Van
links naar
rechts Jozef,
Eliane,
Christiane en
Cecile
Vandenbussche.
1972 Als Jozef Vandenbussche trouwt met
Christiane Vandenbroucke uit Proven, is de
derde generatie op de hoeve een feit.
1986 Jozef en Christiane met
2002 Geert en
hun 2 zonen en 2 dochters.
Sofie trouwen.
Vooraan Sabine, Dirk en
Geert is dan al 2
Annemie, achteraan staat Geert
jaar
tussen zijn ouders.
bedrijfsleider na
het plotse
overlijden van
vader Jozef in
2013 De huidige generatie op
2000.
de Biezenhoeve: Geert en Sofie
samen met hun 2 zonen Emiel en
Elias.